ติดต่อเรา

ข้อมูลการติดต่อ

โครงการ "พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เด็ก ตชด. ด้วยสื่อนวัตกรรมการอ่าน นิทานเพื่อนรัก"
ดำเนินงานโดย บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
1/999 อาคารภูมิสรวล ถนนกำแพงเพชร 6
แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
E-mail: friendlytalesbpp@gmail.com

ติดต่อเรา

ผู้ติดต่อจะต้องเป็นสมาชิกของเว็บไซต์เท่านั้น
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์