วีดิทัศน์สื่อการสอน

วีดิทัศน์สื่อการสอน

20 รายการ
ติดตามเทคนิคการอ่าน - การเล่านิทานเพื่อตรึงใจเด็ก ๆ จากพี่มู พร้อมแนวทางการเตรียมสื่อประกอบการสอนอย่างง่าย ๆ ที่รับรองว่า บรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียนของคุณครูจะเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขสนุกสนาน
297 ผู้เข้าชม
อ่านนิทานจบแล้ว คุณครูอย่าเพิ่งนำไปเก็บชั้นนะคะ ครูแอมชวนมาเนรมิตกิจกรรมต่อยอดการเรียนรู้ให้เด็ก ๆ โดยใช้แนวทางเหล่านี้ไปประยุกต์จากวัสดุในท้องถิ่น ดูซิว่า "เหมียวขี้อาย" จะแปลงเป็นกิจกรรมอะไรได้บ้าง
144 ผู้เข้าชม
เปิดโลกนิทานเพื่อนรักให้คุณครูปฐมวัยในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ได้สนุกสนานกับการใช้หนังสือนิทานเป็นสื่อการเรียนการสอนในชั้น เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม โดย ดร.วรนาท รักสกุลไทย ที่ปรึกษาโครงการฯ #โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เด็ก ตชด. ด้วยสื่อนวัตกรรมการอ่าน นิทานเพื่อนรัก #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ #บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
88 ผู้เข้าชม
หนังสือนิทาน 1 เรื่อง จะเกิดประโยชน์ได้ต่อเมื่อมีผู้ใหญ่ใจดีมาอ่านให้เด็กฟัง นอกจากจะใช้อ่านแล้ว ยังนำมาเล่า มาสร้างสรรค์ความสนุกได้อีกหลากหลายวิธี ติดตามหลักการและเทคนิคดี ๆ เกี่ยวกับการเล่านิทานจากพี่มู อาจารย์ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ ที่คุณครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนได้ไม่รู้จบ
187 ผู้เข้าชม
ประโยชน์จากนิทานจะยิ่งสูงมากขึ้น เมื่อคุณครูนำเรื่องราวจากนิทานมาจัดกิจกรรมต่อ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กได้พัฒนาในหลาย ๆ ด้าน และโลกของเด็กก็จะขยายกว้างไกลออกไป ...ติดตามสาระน่ารู้จากกิจกรรมสนุก ๆ โดย ดร.จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง
124 ผู้เข้าชม
"การประเมิน" เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้คุณครูเห็นโอกาสทั้งในการพัฒนาตนเองและการพัฒนาเด็กปฐมวัยในชั้นเรียน ช่วยให้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มาติดตามสาระดี ๆ จาก รศ. ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู ว่ามีวิธีการประเมินและแนวทางการวิเคราะห์ผลอย่างไร
83 ผู้เข้าชม
545 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์