เทคนิคการจัดกิจกรรม "แซมสัน ผู้เชื่องช้า"

เทคนิคการจัดกิจกรรม "แซมสัน ผู้เชื่องช้า"

นิทานเพื่อนรัก เรื่อง แซมสัน ผู้เชื่องช้า
เรื่องและภาพ : เบทานี คริสตู

แปล : น้านกฮูก
 
-----------------

แนะนำกิจกรรมโดย ดร.จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง
#โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เด็ก ตชด. ด้วยสื่อนวัตกรรมการอ่าน นิทานเพื่อนรัก
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
#บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
 30
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์