เทคนิคการเล่านิทาน "แซมสัน ผู้เชื่องช้า"

เทคนิคการเล่านิทาน "แซมสัน ผู้เชื่องช้า"

นิทานเพื่อนรัก เรื่อง แซมสัน ผู้เชื่องช้า
เรื่องและภาพ : เบทานี คริสตู

แปล : น้านกฮูก
 
-----------------

เล่านิทานโดย อ.ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์#โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เด็ก ตชด. ด้วยสื่อนวัตกรรมการอ่าน นิทานเพื่อนรัก
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
#บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
 35
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์