เทคนิคการเล่านิทาน "แซมสัน ผู้เชื่องช้า"

เทคนิคการเล่านิทาน "แซมสัน ผู้เชื่องช้า"

นิทานเพื่อนรัก เรื่อง แซมสัน ผู้เชื่องช้า
เรื่องและภาพ : เบทานี คริสตู

แปล : น้านกฮูก
 
-----------------

เล่านิทานโดย อ.ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์

เมื่อไรที่คุณครูอ่านพร้อมกับชี้คำไปด้วย เด็ก ๆ จะเรียนรู้ได้ว่า
คำซึ่งประกอบขึ้นจากตัวอักษรกับพยัญชนะต่าง ๆ นั้น
เป็นสัญลักษณ์ที่อ่านได้ มีเสียงและมีความหมาย
เมื่อเด็กเห็นคำนั้นบ่อย ๆ ก็จะจดจำว่าคำนี้อ่านอย่างไรโดยที่ยังสะกดคำไม่เป็น
พร้อมเปรียบเทียบดูว่า การอ่านกับการเล่าแตกต่างกันอย่างไร
และมีเคล็ดลับอะไรอีกบ้างที่ช่วยให้คุณครูเล่านิทานได้สนุก#โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เด็ก ตชด. ด้วยสื่อนวัตกรรมการอ่าน นิทานเพื่อนรัก
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
#บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
 268
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์