การจัดกิจกรรมต่อยอดการเรียนรู้จากนิทานเพื่อนรัก

การจัดกิจกรรมต่อยอดการเรียนรู้จากนิทานเพื่อนรัก

ประโยชน์จากนิทานจะยิ่งเพิ่มสูงมากขึ้น
เมื่อคุณครูนำเรื่องราวจากนิทานมาจัดกิจกรรมต่อ
รวมไปถึงการจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้
เพื่อให้เด็กได้พัฒนาในหลาย ๆ ด้าน
และโลกของเด็กก็จะขยายกว้างไกลออกไป

ติดตามสาระน่ารู้จากกิจกรรมสนุก ๆ
โดย ดร.จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง
#โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เด็ก ตชด. ด้วยสื่อนวัตกรรมการอ่าน นิทานเพื่อนรัก
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
#บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด

 105
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์