การเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย

การเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย

หนังสือนิทาน 1 เรื่อง จะเกิดประโยชน์ได้ต่อเมื่อมีผู้ใหญ่ใจดีมาอ่านให้เด็กฟัง
นอกจากจะใช้อ่านแล้ว ยังนำมาเล่า มาสร้างสรรค์ความสนุกได้อีกหลากหลายวิธี
ติดตามหลักการและเทคนิคดี ๆ เกี่ยวกับการเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย
จากพี่มู อาจารย์ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์
ที่คุณครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนได้ไม่รู้จบ


#โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เด็ก ตชด. ด้วยสื่อนวัตกรรมการอ่าน นิทานเพื่อนรัก
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
#บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
 107
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์